За вашето пътуване, отдих, лечение и бизнес:


                       

 ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР

 за ученици с изявен интерес към математика

от 5 до 7 клас 

от 1 до 5 ноември 2017 г. 

 в

Ежедневно с участниците ще се водят интензивни занимания по математика.

Математическите занятия ще се водят от екип с научен ръководител

доц.  Ивайло Кортезов от ИМИ-БАН;

    Отпътуването   ще се осъществи от паркинга за автобуси при

Храм-паметника „Александър Невски” в  14,00 ч. на 1 ноември 2017 г.

                    Заявка за участие, получаване на договор-декларация, програма и информация на   Е-mail: info@mallorca-kn.com     

          За допълнителна информация и въпроси винаги можете да ни потърсите:

                           Тел. (02) 931 62 32;   GSM: 0886 331616

 

За вас учители, ученици и родители:заявка за резервация

договор
условия