Балнеологичен курорт ПОМОРИЕ

 

Най-големият и модерен калолечебен курорт в страната. Самият курорт е разположен на неголям, вдаден в морето полуостров.

Балнеологични фактори в курорта са минералната вода и лечебната лиманна кал. Минералната вода принадлежи към един от особено рядко срещаните видове, защото при сравнително невисоката си минерализация съдържа значително количество магнезий, който е особено ценен за редица важни физиологични функции на организма.

Лечебната лиманна кал се черпи от лагунното езерото и има особено ценни физико-химически качества. Тя е черна, пластична, с фина структура, богата на сероводород и хуминови киселини, средно минерализирана, със силикатно-карбонатен скелет, както и с леко алкална реакция.

Лечение и профилактика: заболявания на опорно-двигателния апарат - хронични дегенеративни и възпалителни ставни заболявания; травми на ставите и на меките тъкани; гинекологични заболявания; заболяване на мъжките полови органи; заболявания на периферната нервна; някои кожни заболявания - хронични екземи, псориазис, невродерматити.

Балнеологичен и климатичен курорт САНДАНСКИ

Град Сандански е разположен в подножието на Пирин планина - екологичен природен резерват, край зеленените брегове на р. Санданска Бистрица. Надморската височина на курорта е 215-240 м.

Лечение и профилактика: заболявания на дихателните органи, локомоторния апарат, периферната нервна система.

Балнеологичен курорт гр. ХИСАР

Курортът ХИСАР е разположен в централната част на България, върху южните склонове на Средна Гора, с надморска височина 360 м.

Индикации за лечение и профилактика : заболявания на бъбреците и урино-отделителната система..Също така много добре се повлияват заболявания на храносмилателния апарат - хронични гастрити и гастродуодентити; функционални разстройства на стомаха.

Допълнителни индикации (заболявания, придружаващи основното заболяване по профила на курорта) - затлъстяване, подагра, инсулинонезависим диабет; хронични ставни заболявания и следтравмени състояния на опорнодвигателния (локомоторния) апарат; заболявания на периферната нервна система - хронични невралгии и неврити; гинекологични заболявания; хипофункция на половите жлези у мъжа. Профилактика на възрастовата остеопороза (разрехавяване на костната тъкан); обща профилактика и закаляване на организма в рамките на комплексното курортно балнеофизикално лечение.

Балнеологичен курорт - ВЪРШЕЦНай-големият и най-известният балнеологичен курорт в Северна България, разположен на 380 м. над морското равнище в подножието на гористите северни склонове на Стара планина. Минералните води бликат от няколко извора и сондажни източника с температура 36,4С до 38С и с общ дебит 15 л/сек или около 1300000 л в денонощие.

Индикации за лечение и профилактика: функционални разстройства на нервната система; някои масово разпространени сърдечно-съдови заболявания - хипертонична болест, атеросклероза и микрокардиодистрофични процеси.

Балнеологичен курорт гр. ВЕЛИНГРАД

Намира в най-хубавата част на Западните Родопи Градът е разположен в живописна долина на река Чепинска на височина 750 м и отстои на 81 км от Пловдив и на 196 км от Смолян. Красивата природа се допълва от мекия и приятен климат. Температурата на минералните извори е между 28-86 С?.

Индикации за лечение и профилактика: белодробни заболявания, ставни заболявания, на опорно-двигателния апарат, на нервната система, гинекологични, в това число и стерилитет, бъбречни, чернодробни, стомашно-чревни и много други.

Балнео-климатичен курорт ДЕВИН

Балнео-климатичния т курорт Девин е разположен в централно-южната част на страната, сред озеленени възвишения на планинския масив Родопи, на 710-780 м надморска височина.

Индикации за лечение и профилактика : заболявания на локомотивния апарат - предимно вегетативни ставни заболявания с различна локализация, но без тежки форми, които да затрудняват самообслужването. Успешно се повлияват и някои заболявания на сърдечно-съдовата система - предимно хипертонични болести, съдово-вегетативни дистонии, хипотонична болест; функционални разстройства на нервната система - неврастения и неврастенни реакции при други заболявания, показани за курортно лечение, ангиотрофоневрози, невровегетативни явления в критичната възраст, психофункционални нарушения в половата сфера. Следтравмени състояния на локомоторния апарат и на периферната нервна система в стадий на самостоятелно ходете и самообслужване.

Допълнителни индикации - затлъстяване.

Балнеологичен курорт ПАВЕЛ БАНЯ

Курортен Комплекс Павел Баня е разположен в живописната Розова долина в центъра на България. Надморската височина е 382 м. Климатът е преходноконтинентален, лятото е топло, есента - суха, зимата - мека. Средната годишна температура е около 10 градуса по Целзий.

Индикации за лечение и профилактика : утвърден като водещ лечебно-рехабилитационен център за заболявания на опорно-двигателния апарат и неврологични заболявания:

  • състояния следтравматични увреждания, особено бавно зарастващи костни фрактури
  • хронична остеопороза с различна локализация
  • първични деформиращи артрозоартрити
  • обменно-ендокринни артрити, остеохондропатии, дископатии, инфекциозни полиартрити
  • ревматоиден полиартрит и анкилопоетичен спондилартрит (в ремисия или в стадий на леко изразена активност), контрактури, тендовагинити, миозити, вибрационна болест
  • хронични невралгии и неврити, плексити, радикулоневрити
  • ендокринно-обменни след прекарани менингомиелорадикулити, арахноидити
  • следоперативни интервенции на гръбначния мозък (без изразени поражения на тазовите резервоари и без много затруднена походка)

Успешно се повлияват и хронични гинекологични заболявания - хронични аднексити и периаднексити, хронични метроендометрити, пери- и параметрити; безплодие вследствие посочените заболявания или поради нетежки форми на първична функционална недостатъчност на половите органи.

Балнеологичен курорт Хасковски минерални бани

Курортът се намира на 60 км югоизточно от Пловдив и на 18 км западно от големия административен център Хасково . Разположен е сред озеленена местност в северните склонове на Източните Родопи, на 280 м надморска височина.

Индикации за лечение и профилактика : заболявания на опорно-двигателния апарат - ставни заболявания на дегенеративно, възпалително и травматично естество: хронична остеоартроза с различна локализация, вкл. шийна и лумбална, ревматоиден полиартрит (в ремисия или в стадий на лека активност), периартрити, бурсити, тендовагинити; миалгии, миозити, лумбаго, състояния след прекарани костни фрактури (особено при забавено калусообразуване). Успешно се повлияват и редица заболявания на периферната нервна система - хронични невралгии и неврити, радикулоневрити, плексити, полиневрити, дископатии, вегетопатии, състояния след прекарани травми на периферните нерви. Благоприятни лечебни резултати се получават и при редица хронични гинекологични заболявания - хронични аднексити и периаднексити, метрити, ендо-, пери- и параметрити, както и безплодие, поради посочените заболявания или вследствие леко изразена функционална недостатъчност на половите органи. За курорта е характерно и провежданото тук лечение на някои хронични артериопатии - болестта на Бюргер и артериопатии на крайниците от атеросклеротично естество.

To Top

 

За вас учители, ученици и родители:
За вашето пътуване, отдих, лечение и бизнес:заявка за резервация

договор
условия