За вашето пътуване, отдих, лечение и бизнес:
Конгресен туризъм

• организиране на симпозиуми, конференции, семинари и обучение с осигуряване на необходимото техническо оборудване;

• организиране на кръгли маси, делови срещи, коктейли и приеми;

За вас учители, ученици и родители:заявка за резервация

договор
условия


martial arts