Адресът ни е: България, София 1202, Бул. "Христо Ботев" № 98, Тел./Факс: (+359 2) 931 62 32

Лиценз № 02697                       

martial arts
ТОП ОФЕРТИ
 ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР

оТ 17  дО 22 юЛИ 2018 г.

 ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР

ОТ  21 дО 24 сЕПТЕМВРИ 2018 г.
ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ
ИСПАНИЯ